سه‌شنبه 16 مهر 1387

سلام   

 

دانشگا ازاد قبول شدم ......................................................................................... 

 امروز باید میرفتم دنبال کاراش که گفتن رشته شما فرداس...حالا باید فردا دوباره پاشم برم... 

 

دیشب عروسی بودیم ....عروسی حمید.....اما تنها عروسی بود که زیاد ذوق و شوق نداشتم.. 

فقط از اینکه میتونستم عشقمو ببینم خیلی خوشال بودم...........اخرشم که باز بابام کوفتم کرد....اههه اههههه چرا اینجوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

یه سوتی هم دادم حالا بعدا می نویسم الان همینجوری اومدم ... 

 

 

فعلا تا بعد