دوشنبه 7 بهمن 1387

ای خدا توی بد مخمصه ایی گیر افتادم...توی یه مرداب که هر چی دست و پا می زنی سریعتر می ری داخل...اگرم نزنی یواش یواش می ری داخل....یکیم پیدا نمی شه که دستمو بگیره....بیشتر که گوش می کنم میبینم یکی هم مثل من هست توی این مرداب ..البت یکی نیست زیاده اما واسه من همون یکی مهمه ... اونم مثل منه ... حتی نمی تونیم دست همو بگیریم و بیاییم بیرون...خدا خودت فقط...فقط خودت می تونی کمک کنی..... 

حالم اصلن خوب نیست .... به هیچ وجه....یا به قول معروف حالم ناجوانمردانه بد است 

حوصله هیچ کی و هیج چیو ندارم ...حتی خودم 

از خودم بیش از همه دنیا خستم......................................... 

چی کار باید کرد واقعا تو این مرداب ....کی میدونه؟؟؟؟ 

 

ای خدا کمکش کن نمی خام اونم............................................................................... 

 

 

پی نوشت:از نقطه چین خیلی خوشم میاد ..با این که هیچی نمی نویسی اما انگار همه حرفاتو تو نقطه چین گفتی و تموم شد..