دوشنبه 25 خرداد 1388

دیشب خونه عموم بودیم شام ...تزئین کرده بودی....مرسی...کادوتم قبل از اون بهم دادی .... خیلی قشنگ بودن..هرکودوم از کارت پستال هارو که باز میکردم اشکم سرازیر میشد.... 

فقط میتونم بگم خیلی دوست دارم عزیزم 

 

ایام امتحانات شده..منم از صب شرو کردم درس خوندن ... اول صب ریاضی خوندم الانم درس تخصصی خوندم...فردا و پس فردا امتحان دارم...اینا رو باید خوب بدم...اما این نمیشه که اینجا کمتر بیام...میام و می نویسم چون ارومم میکنه 

 

فعلا