دوشنبه 23 شهریور 1388

اهان الان بهتره 

میگفتم دلمو شکوندی بدم شکوندی... 

امروز که محتاج توام چای تو خالیست ...فردا که میایی به سراغم نفسی نیست 

 

اره الان دیگه نفسی ندارم...اون شب که محناج بودم اونجوری جواب دادی ...الانم دیگه نفسی ندارم...خیلی نامردی ...به خدا .. نمی دونم کسی کنارت بوده که اونجوری جواب دادی ..یا اعصابت خیلی خورد بود..که در هر دو صورتم حق اونجوری گفتن نداشتی..دیروزم خونه خالم بودیم یه اس دادی جوال ندادم تو هم دیگه ندادی ... 

 

دلم گرفته 

 

هنوزم دوست دارم بیشتر حتی..دفعه پیش یه قلب سالم بود ...اما الان یه قلب شیکستس که هر تیکش اندازه یه قلب سالمم دوستت داره