سه‌شنبه 7 مهر 1388

سلام 

بعد از اون چند روز که بودی و بودم و خیلی بهمون حداقل به من خوش گدشت ...اما الان نیستی..میدونی چیه دوست دارم هر روز باشی پیشم... دوست دارم حست کنم 

نمی دونم  شایدم من خودخواهم ...شایدم تاراحتی ..شایدم میگی زیاد نباید پیشم باشی..واقعا نمی دونم 

 

زودتر بیا پیشم...................