سه‌شنبه 3 فروردین 1389

اعصابم خورده 

یه داستانی پیش اومد ه تو سال جدید 

باید با تو تموم کنم  

با مهشید هم اتمام حجت  

فقط خدا کنه خون و خونریزی راه نیافته 

می خام خون میلاد و بریزم