یکشنبه 15 آبان 1390

سلام من خوبم

تو این چند وقته یا دانشگاه بودم یا سر کار تازه امروز واسه خودمم و خونم و اومدم اینجا


رابطه ام هم با تو خیلی بد و تاریک شده نمی دونم چرا اما سرد ...سرد تر از شبای زمستون بادی...


دانشگامون خیلی حال میده منو یاد هنرستان میندازه دوره کاردانی انقد حال نمی داد اما الان خیلی حال میده همش خندس


میام باز