چهارشنبه 23 دی 1388

وای حالم خووب نیست....نمی دونم چمه ولی می دونم که خوب نیستم....دلم میخاد پیش تو باشم...اما نمی شه...دلم میخااد گریه کنم اما نمی شه... دلم می خاد تو آغوشم بگیرمت اما نمی شه .. دلم می خاد باهات حرف بزنم اما نمی شه.... دلم خیلی چیزا می خاد اما هیچکدومش نمی شه....یا خدا نمی خاد یا تو نمی خای .... به جان خودم اگه بدونی چقدر دلم هوای تورو کرده ..هوای اون اولای آشناییمونو ...اون همه عشق...الان اون همه عشق درون من ریشه زده دیگه اون نهال کوچولو نیست که سریع بشکنه سه سال می گذره ...کم نیست ...سه سالو خورده ای ...از عشقم که کم نشده ... می خای جونمو برات بدم تا ببینی....

بعضی موقع ها فک میکنم به رابطمون ... میبینم که اشکال داره اما عشق که این چیزارو نمی فهمه ...عشق وعاشقی دلیل  نمی خاد یه دل می خاد یه دل کوچیک که انقدر بزرگ بااااشه که کسیو که دوستش داری توش جا بدی ...انقدر بزرگ که هر چی عشق توشه هدیه کنی به اونی که دوستش داری ... انقدرم کوچیک که با ندیدنش دلت تنگ شه... من همینجوری بودم ... الانم هستم ....اخلاقم عوض شده می دونم ..میدونی چرا.....رو در روت که نمی تونم بگم پس اینجا میگم....تا یه خورده دلم سبک شه.....

من ادم مغروریم ..خودتم میدونی ...اما جلوی تو و واسه تو همه غرورم و شکوندم ...چون دوست دارم............اما بعضی موقع ها یه کارایی میکنی که به همه جای ادم فشار میاد...مثلا تلفن میزنم جواب نمی دی ..می دونم داری می بینی اسمم افتاده اما جواب نمیدی ...من اگه کسی دیگه ای این جرکتو واسم پیاده کنه دیگه عمرا بهش زنگ بزنم....تو هم که هیچ دلیلی نداری واسه بر نداشتنت ....یا مثلا لج می کنی سر سیگار یا حیلی چیزای دیگه .....یا مثل دیروز جمعه که گفتی یه خورده هم شعور نداری ...هی دارم فک میکنم چرا اخه این حرفو زدی مگه حرکتی دیدی....مگه چیزی شده ... مگه چیزی گفتم .... بعد هم با حنده میگی شوخی گفتم بابا ..............همین اعضابم و خورد کرد ....بهم ریختم ......که چی بشه .... دوست داری زجرم بدی .....یا دیشب قبل ازخواب میخواستی یه چیزی بگی اما پیچوندی منم فهمیدم اما نگفتم تا خودت امروز گفتی که اونو که می خاستم بگم اون نبود که گفتم

میدونم میخاستی چی بگی ... میخای بگی برو دنبال زندگی خودت ...از من بکن...من به درد تو نمی خورم.... باشه من واسم مسئله ای نیست .... باهاش کنارمیام اگه ببینم تو اینجوری خوشی چه عیبی داره..منم نباشم تازه بهتر ..مگه نه......

همینجا ازت خداحافظی می کنم ...خدا مواظبش باش .... تا ابد نگهش دار....

دوستش دارم می دونی ...من و بی خبر از اون نذار