یکشنبه 18 بهمن 1388

اههههه دو ساعت نوشتم پرید همش 

 

خلاسش این که اشنی کردیم جمعه اخر شب اس دادی و صحبت کردیم و تموم شد 

 

اما نمی دونم چرا جلوم افتابی نمیشی ار چی می ترسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟